PRIMARIA COMUNEI BOZIENI

Judetul Neamt

AGRICULTURA

    Suprafata comunei este de 47 km, ca forma de relief predomina dealurile, populatia comunei fiind de 3100 locuitori si 1020 familii, cu 5 sate componente.
    Principala ocupalie a locuitorilor comunei Bozieni este in proportie de 80% agricultura, cu cele doua ramuri respective cultura de camp si cresterea animalelor. Suprafata totala agricola a comunei fiind de 3123 ha din care:
 • 53 ha patrimoniul viticol
 • 914 ha pasuni si fanete naturale
 • 2156 ha teren arabil, din care 315 ha sunt lucrate de societati comerciale private conform legii nr. 31/1990 si nr. 36/1991
    Ponderea culturilor in anul 2006 a fost structurata astfel:
 • grau: 387 ha; productie medie de 2500 kg/ha
 • porumb: 740 ha; productie medie de 3800 kg/ha
 • sfecla de zahar: 16 ha; productie medie de 16 T/ ha
 • floarea-soarelui: 70 ha; productie medie de 1500 kg/ha
 • cartofi: 120 ha; productie medie de 18000 kg/ha
 • ovaz: 150 ha; productie medie de 1500 kg/ha
 • fasole: 50 ha; productie medie de 1100 kg/ha
    Ca efective de animale, situatia se prezinta astfel:
 • bovine: 1200 capete
 • ovine: 3600 capete
 • caprine: 240 capete
 • porcine: 1300 capete
 • cabaline: 445 capete
 • pasari: 12000 capete
 • familii albine: 375 familii
 • iepuri: 220 capete
    Dupa cum se observa la unele specii de animale ,exista o scadere fata de anul precedent desi acestea reprezinta o sursa de venit pentru detinatorii de animale.
    Dupa reconstituirea legilor funciare nr. 18/1991, Legea nr.  1/2000, Legea nr. 247/2005 s-au retrocedat toate terenurile agricole si cele cu vegetatie forestiera fiind primite peste 450 ha padure si 3200 ha terenuri agricole, toate
persoanele indreptatite detinand acte de proprietate.
    Punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate la comuna Bozieni s-a realizat in procent de 99% urmand ca in anul 2007 aceasta actiune sa se incheie.
    Am pus in posesie dupa 16 ani actionari si locatori de la S.C. Agrocomplex S.A. Cuci un numar de 13 persoane cu suprafata de 15 ha.
    La nivelul comunei Bozieni, dispunem de un parc de tractoare si masini la persoane fizice si juridice dupa cum urmeaza:
 • tractoare U 650: 21 bucati persoane fizice
 • 4 bucati persoane juridice
 • tractoare 45 CP: 12 bucati
 • pluguri tractor: 25 bucati
 • semanatori prasitoare: 8 bucati
 • semanatori paioase: 5 bucati
 • combine: 5 bucati